VGZ: samen voor een gouden toekomst

De Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ) verenigt en vertegenwoordigt rond de 400 goud- en zilversmeden. De vereniging komt op voor de belangen van de in Nederland gevestigde goud- en zilversmeden en ondersteunt de leden op diverse gebieden. Daarnaast zet de VGZ zich actief in om het vak nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

Belangenbehartiging
De VGZ maakt zich sterk voor uiteenlopende zaken zoals vakopleiding, beveiliging en het afsluiten van de cao. Daarnaast vraagt de vereniging geregeld subsidies aan, waarmee diverse activiteiten georganiseerd worden.

Leden kunnen deelnemen aan diverse activiteiten van de vereniging zoals: cursussen, wedstrijden en exposities. De VGZ organiseert verder collectieve beursinzendingen naar grote beurzen, waarbij er voor leden speciale aanbiedingen gelden.

Verder schrijft de VGZ met regelmaat de Nederlandse OntwerpWedstrijd (NOW) uit. Hiermee wordt een bredere bekendheid van de goud- en zilversmeden bij de consument gecreëerd.  

Leden kunnen zich ook laten certificeren als ‘Erkend Ambachtelijke Onderneming’. Deze certificering geeft een extra onderscheidingsmogelijkheid en toont vakmanschap en betrouwbaarheid.

Inspelen op de markt
De VGZ wil zo goed mogelijk inspelen op de diverse ontwikkelingen in de markt zoals de tendens van duurzaam ondernemen en de vele innovatieve technologieën. Vernieuwing in de activiteiten van de vereniging en het stimuleren van vernieuwing in technieken en design staan hierbij hoog in het vaandel. Verder stelt de VGZ zich ten doel om de goud- en zilversmeden bewuster te maken van hun eigen kwaliteit en hun kennis en kunde. 

Lidmaatschap
Goud- en zilversmeden kunnen lid worden van de VGZ als hun hoofd- of neveninkomsten bestaan uit het vervaardigen of herstellen, dan wel verrichten van deelbewerkingen aan juwelen, gouden of zilveren werken, daaronder begrepen artikelen vervaardigd van pleet of doublé. Ook dient men in het bezit te zijn van een vakdiploma en ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Hoe meer goud- en zilversmeden lid worden van de VGZ, hoe meer de VGZ voor hen en voor de gehele branche kan betekenen.

Bestuur 
Het bestuur van de VGZ bestaat uit zelfstandige ondernemers die allen werkzaam zijn als goud- en/of zilversmid. Het werk dat zij voor de vereniging verrichten kan beschouwd worden als vrijwilligerswerk dat zij naast het voeren van hun eigen onderneming verrichten. Bruikbare en verfrissende ideeën en opbouwende kritiek zijn van harte welkom, zodat de activiteiten zo goed mogelijk afgestemd kunnen worden op de behoeftes van de leden.

Samenwerking
De VGZ werkt binnen de branche samen met de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en daarnaast met diverse organisaties zoals: Vakschool Schoonhoven en Juwon Onderlinge Schade Maatschappij U.A.

Secretariaat VGZ
Kon. Julianalaan 345
2273 JJ  Voorburg
Postbus 904
2270 AX  Voorburg
T: (070) 386 77 61 
F: (070) 387 10 47
E: info@goudsmeden.nl
W: www.goudsmeden.nl